Casa > ProjectCaseGL-6000 plena hidràulic Crawler

Motos injeccions d'ancoratge DTH

Plataforma de perforació

GL-4000 plena hidràulic Crawler

Motos injeccions d'ancoratge DTH

Plataforma de perforació

YCL-1 complet hidràulic

Plataforma de perforació multifuncional

Rastrejador plena hidràulic XL-5

Avió injecció àncora

Plataforma de perforació

HMD7500 ple hidràulic àncora

Plataforma de perforació

GM-5 completa hidràulic Crawler

Enginyeria de perforació Rig
Productes